dot dot
กิจกรรมวอล์คแรลลี่

กิจกรรม Walk Rally

 

 

กิจกรรมวอล์คแรลลี่ WALK RALLY

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน  หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

ลักษณะของวอล์คแรลลี่ WALK RALLY

ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบวิชาการ และ แบบสันทนาการ ในลักษณะแบบสันทนาการจะผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ กิจกรรมทดสอบทักษะ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน ส่วนในแบบวิชาการนั้น ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท สามารถจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ Walk Rally และ WorkShop ภายใต้หัวข้อการอบรม เช่น การอบรมเรื่อง "การจัดทำ 5 ส." , "OD" , "การสร้างภาวะผู้นำ" ฯลฯ โดยทีมงานคุณภาพวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การจัดฝึกอบรมโดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร หรือหน่วยงานของท่าน   

 

พนักงาน ได้อะไร จากกิจกรรมวอล์คแรลลี่ WALK RALLY

 - เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันของพนักงาน ทีมงาน

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ แสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ต่อทีมงานและเพื่อนร่วมงาน

 - เพิ่มทักษะในการ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ยอมรับเหตุผลของกันและกัน

 - ปลุกจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูล ประณีประนอม และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

 - เรียนรู้และเพิ่มทักษะ ขั้นตอยน ทัศนคติ และปรัชญาการทำงานเป็นทีม

 - พัฒนาการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ โดยใช้ไหวพริบปฏิภาณ

องค์กร ได้อะไร จากกิจกรรมวอล์คแรลลี่ WALK RALLY

 

 - เพิ่มทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

 - สร้างทรัพยากรบุคคลที่ดีให้กับองค์กร เพื่อการสร้างงานที่มีคุณภาพ

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม

 - สร้างความ รัก สามัคคี ของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 - สร้างความ รัก และ ซื่อสัตย์ ต่อองค์กร หน่วยงาน บริษัท ของท่านให้ดียิ่งขึ้น

 - ลดการสร้างทีมงานใหม่ ในกรณีมีพนักงาน เข้า – ออก บ่อยเกินไป

 - เพิ่มการ เคารพ กฎ กติกา สิทธิ หน้าที่ ของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน ในองค์กรของท่าน

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารเวลา การตรงต่อเวลา

 

กลุ่มลูกค้าตัวอย่าง บริษัท องค์กร ที่ทีมงานฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ ให้บริการจัด

วอล์คแรลลี่ WALK RALLY  ที่ผ่านมา / ดังนี้

  * บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด   40 ท่าน

 * บริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  / 3 รุ่น รุ่นละ 60-100 ท่าน

 * บริษัท ซานมิเกลเบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  70  ท่าน

 * บริษัท อาหารเบทเทอร์  จำกัด  / 50 ท่าน

 * บริษัท เชอริ่ง-พลาว แอนิมัลเอลธ จำกัด   50 ท่าน 

 * บริษัท สยามยิปซั่ม จำกัด   130 ท่าน

 * บริษัท เชิดชัยวู๊ดมาสเตอร์ จำกัด   75  ท่าน 

 * AAM Capital Service co.,ltd     80  ท่าน 

 * บริษัท ไดนามิค ดีพลัส จำกัด    70  ท่าน

 * ECT SYSTEM CO.,LTD.   40 ท่าน

 * องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด   35  ท่าน

 * สำนักงานสาธารณสุขวัฒนานคร จ.สระแก้ว   53  ท่าน

 * เทศบาลเมืองปทุมธานี   70  ท่าน

 * บริษัท บอร์ดแอดวานซ์  จำกัด / 60 ท่าน

 * บริษัท ซาเรียน จำกัด  200  ท่าน

 * ATT CONSULTANS CO.,LTD.     120  ท่าน

 * บริษัท ที.ซี.โปร (1994)จำกัด

 * บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด 4 รุ่น

 * บริษัท เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด

 * โรงพยาบาลแพทย์รังสิต  120 ท่าน

 * บริษัท เวียร์โนวา (ประเทศไทย) จำกัด

 * บริษัท E T A ( ประเทศไทย) จำกัด

 * บริษัท จุฑาวรรณ  จำกัด

 * บริษัท ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น จำกัด  120 ท่าน

 * กลุ่ม คุณธนวัฒน์  สิงห์กุมารวงศ์  100 ท่าน

 * บริษัท เอ็น.พี. ชิปปิ้ง จำกัด

 * บริษัท คอมเกต (ประเทศไทย) จำกัด

 * บริษัท เอ็น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

* สำนักส่งเสริมสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 100 ท่าน

 * กรมประมง   35  ท่าน

 * บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) 4 รุ่น  รุ่นละ 250 ท่าน

 * บริษัท นิคอน (ประเทศไทย )จำกัด   100 ท่าน

 * สหฟาร์ม กรุ๊ป   120 ท่าน

 * บริษัท พาราโค้ทติ้ง  จำกัด

 

ด้วย ทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญ    ด้วย ทักษะการจัดกิจกรรมสันทนาการ

ด้วย ความพร้อมทางด้านบุคคลากร    ด้วย ความพร้อมทางด้าน ทำเล สถานที่

ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท ยินดีให้บริการจัดวอล์คแรลลี่  WALK RALLY

สำหรับทุกหมู่ทุกคณะให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 


 

ติดต่อสอบถาม โทร. 

 081-5704755  คุณ เอก  ณัฐธัญฐ์dot
ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท
dot
bulletลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
bulletลูกค้าปี พ.ศ. 2556
bulletSPECIAL PRICE
bulletรวมการบริการต่างๆ
bulletมุมถ่ายรูปกับสวนสวยๆ
bulletบรรยากาศ..ถ่ายโดยลูกค้า
bulletกิจกรรมวอล์คแรลลี่
bulletWALK RALLY
bulletชมคลิป กิจกรรม วอล์คแรลลี่
bulletดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
bulletอ.ชัชวัสส์ รัตนศิลปากร
dot
บริการอื่นๆ ฮอลิเดย์ปาร์ครีสอร์ท
dot
bulletขึ้นเขาใหญ่และส่องสัตว์
dot
โปรโมชั่น! ฮอลิเดย์ปาร์ครีสอร์ท
dot
bulletโปรโมชั่นปีใหม่ 2557
dot
แหล่งท่องเที่ยวบริเวณรีสอร์ท
dot
bulletแผนที่ อุทยานฯ เขาใหญ่
bulletเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
bulletเขื่อนลำตะคอง
bulletเทศกาล ทุ่งดอกทานตะวัน
bulletน้ำตกเจ็ดสาวน้อย,มวกเหล็ก
bulletวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
bulletศูนย์วิจัยข้าวโพดไร่สุวรรณ
bulletถ้ำไตรรัตน์
bulletวิหารหลวงพ่อโต สีคิ้ว
bulletอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)
bulletปราสาทหินพิมาย
bulletด่านเกวียน
bulletสวนสัตว์นครราชสีมา
dot
โลโก้ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่
dot
bulletสื่อต่างๆ กรุณาใช้ โลโก้ ในนี้
ฮอิลเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท : HolidayPark Khaoyai Resort

ติดต่อสอบถาม : ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท
สำนักงานกรุงเทพฯ  :  0-2993-2731-4

คุณบิ๊ก ธิปไตย : 087-9737312   &   คุณเอก ณัฐธัญฐ์ : 081-5704755